e-mail: kuzelky.novy.bor@seznam.cz, GSM: +420 777 626 473
Hledat
Navigace: TJ Jiskra Nový Bor - kuželky > Historie oddílu

Historie oddílu

Kuželkářský oddíl Jiskra Nový Bor – historie oddílu v „kostce“:

Historie kuželny Jiskry Nový Bor jako jednodráhového objektu sahá už do období po první světové válce, ale není to nikde zdokumentováno. V té době ale sloužila výhradně zábavným účelům.

Teprve v říjnu 1945 přípravný výbor a v březnu následujícího roku i valná hromada založily kuželkářský klub „Boráci“, který vykazoval činnost společenskou i sportovní, byť i – až do podzimu 1954 – nebyly ještě konány žádné pravidelné soutěže. Těm ale musela předcházet přístavba druhé dráhy v roce 1952 a o rok později se klub přejmenoval na kuželkářský oddíl Jiskra Nový Bor. V roce 1954 byl založen další oddíl hrající na této kuželně a to Spartak pro zaměstnance Novoborských strojíren, ale oba oddíly se o dva roky později sloučily pod jedinou Jiskru.

Od výše uvedeného podzimu 1954 jsme se již pravidelně účastnili soutěží družstev a jednotlivců (ale pouze mužů) na úrovni okresu i kraje. Až v závěru roku 1956 bylo založeno družstvo žen, z něhož Jindra Žďárková (79) je až dosud členkou oddílu. Toto družstvo jako první z našeho oddílu postoupilo roku 1958 na přebor ČSR.

V průběhu sportovní historie našeho oddílu potom družstva i jednotlivci získali nespočet titulů mistrů okresu, kraje, ČSR i ČSSR (včetně všech změn, kterými pojmenování naší země za ty roky prošlo), o čemž vypovídají od roku 1956 až dosud pečlivě vedené kroniky oddílu především p. Josefem Vernerem, později Václavem a nyní Jindrou Žďárkovými.

Jindra se také jako první členka našeho oddílu zúčastnila v roce 1960 kontrolního startu reprezentace ČSR, do užšího kádru se však tehdy neprobojovala.

Ona stejně jako její manžel Václav byli v roce 1962 prvními držiteli tehdy udělovaných I.výkonnostních tříd.

Oddíl však i nadále plnil i funkci společenskou, když byl od roku 1966 zhruba na 20 let pořadatelem velice oblíbených kuželkářských plesů. Tancovalo se při nich v přilehlé sokolovně, velký ohlas vždy měly vepřové hody , které zajišťovali sami členové oddílu a zájemci z řad účastníků si mohli vyzkoušet hru i přímo na kuželně v turnaji dotovaném cenami.

Rok 1966 přinesl oddílu i úspěch v podobě první medaile z M-ČSSR a to bronzové, kterou z tehdejšího Gottwaldova přivezlo družstvo žen.

Na jaře 1967 se členové oddílu pustili v akci „Z“ do tolik potřebné přestavby, v jejímž rámci byla nejprve stržena veliká stará kůlna, která ke kuželně přiléhala. Na jejím místě vyrostly nové – druhá klubovna, dvě šatny, dvojí sociální zařízení, malá kantýna a sklad. Do všech se vchází ze společné chodby.

V jednotlivcích první medaili z M-ČSSR pro náš oddíl a to bronzovou získala v roce 1971 Jaroslava Šárová, která byla od toho roku také pověřena reprezentací ČSSR. Oprávněnost toho hned další rok Jaruška potvrdila ziskem titulu mistryně republiky – také první pro náš oddíl a startem na mistrovství světa v Bělehradě, odkud české ženy dovezly bronz. Obdržela za to titul „mistra sportu“.

Do roku 1972 se kuželky na naší kuželně stavěly ručně, ale v jeho průběhu členové oddílu opět svépomocně instalovali první automatické stavěče, které pak sloužily až do roku 2000 (!), kdy byly nahrazeny ne sice novými, ale přeci jenom již modernějšími automaty dovezenými z Německa.

V roce 1985 se asfaltový povrch drah změnil na saduritový, ale jeho položení již prováděla odborná firma.

V průběhu dalších let ho ale bylo nutné „nalít“ znovu (starý místy popraskal) a ten slouží až do dnešních dní.

Na podzim 1974 začala kuželky - tehdy ještě  jako juniorka - hrát Daniela Žďárková. O čtyři roky později již byla v širším a v roce 1980 již i v užším kádru reprezentace ČSSR. Do roku 2003, kdy za ni hrála naposledy, s ní absolvovala 11 mistrovství světa (hrávala se tehdy jednou za dva roky – Brno, Ljubljana, Mnichov, Budapešť, Innsbruck, Bratislava, Ludwigshafen, Praha, Poznaň, Celje a Osijek) se ziskem 2 zlatých, 3 stříbrných, 3 bronzových a také 5 „bramborových“ medailí (za 4.místo) a celkem 133 startů. Celkem 3x v ženách a do roku 2011 5x za sebou v řadě již v seniorkách (nad 50 let) získala titul mistryně České republiky. I ona byla za své úspěchy před rokem 1989 oceněna tituly „mistr sportu“ a později také „ zasloužilý mistr sportu“.V roce 2013 se stala členkou „Síně slávy“ ČKA.

Titul mistryně ČR přivezla v roce 2007 za kategorii žen (do 50 let) také Vladimíra Šťastná, která byla též  členkou reprezentace a jako taková má za sebou od roku 2006 starty na třech MS (v Makedonii, v Německu a  v Bosně a Hercegovině).

V průběhu roku se účastníme i několika tradičních turnajů a sami turnaj „BOHEMIA“ (letos již 37.) a 63. „SOKOLSKOU“ pro registrované a neregistrované členy sami i pořádáme. Pro Crystalex Nový Bor jsme dříve po mnoho let organizačně zajišťovali vždy v závěru roku vánoční turnaj pro jeho zaměstnance.

Máme tedy velice bohatou historii a poměrně dost úspěchů, přestože náš oddíl nikdy nepatřil k největším. Věnoval se i výchově a sportovní přípravě velkého množství mládeže, jeho řadami od roku 1952 prošlo téměř 250 zájemců o tento sport. Pět hráčů dosáhlo více jak 1.000 oficiálních startů v dresu Jiskry Nový Bor – všichni tři Žďárkovi, Václav Mrkvička a Vladimír Řeřicha. Vychovali jsme řadu trenérů a rozhodčích všech kategorií, kteří své zkušenosti po mnoho let předávali a předávají i ostatním.

                                                                                                   Daniela Žďárková – organizační pracovník oddílu

                                                                                                                                červen 2016

 

 
© tj-jiskra-novy-bor-kuzelk.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma